Filosofia

Taekwon-Don pääperiaatteet ovat kohteliaisuus, rehellisyys, uutteruus, itsehillintä ja lannistumaton henki. Ne opastavat miten käyttäytyä harjoituksissa ja harjoitussalin ulkopuolella.

Taekwon-Don filosofia voidaan tiivistää Taekwon-Do valan kahteen viimeiseen kohtaan:

 - Lupaan toimia puolestapuhujana vapaudelle ja oikeudenmukaisuudelle
 - Autan rakentamaan rauhallisempaa maailmaa.

Harjoitellen Taekwon-Doa ja noudattaen sen arvoja meistä voi tulla parempia maailmankansalaisia ja näin voimme rakentaa parempaa maailmaa.

 Taekwon-Don filosofian kehittymiseen vaikuttivat itämaiset filosofit kuten Confucius ja Lao Tzu, buddhismi ja muiden taistelulajien filosofiat.

Kuitenkin Taekwon-Don perustavanlaatuiset pääperiaatteet ovat universaaleja. Kirjassa Encyclopedia of Taekwon-Do kenraali Choi opastaa miten saavutetaan harmoninen tasapaino fyysisen ja henkisen puolten välillä.

(Lähde: Taekwon-Do Center)